All posts Kiswahili Revision Questions and Answers

Maswali ya Fasihi Simulizi na Majibu Yake

Maswali ya Fasihi Simulizi1.  Soma kisha ujibu maswali  Lala mtoto lala x2Mama atakuja lalaAlienda sokoni lalaAje na ndizi lalaNdizi ya mtoto lalaNa maziwa ya mtoto

All posts Kiswahili Revision Questions and Answers

Maswali ya Insha za kawaida na Majibu Yake

Maswali ya Insha za kawaida1.  Andika insha itakayotamatika na ….kweli dunia ni mwendo wa ngisi, ina masalata wengi.2.  Elimu bila malipo nchini Kenya ina changamoto

All posts Kiswahili Revision Questions and Answers

Maswali ya Matumizi ya lugha na Majibu Yake

Maswali ya Matumizi ya lugha1. (a) Badilisha sentensi ifuatayo iwe mazoea kwa kutumia kirejeshi “O“  Mtoto anayelia huchapwa  (b) Andika kinyume    Wavulana watatu wanaingia

All posts Kiswahili Revision Questions and Answers

Maswali ya RIWAYA: UTENGANO: S.A. MOHAMMED na Majibu Yake

Maswali ya RIWAYA: UTENGANO: S.A. MOHAMMED1. ‘Pesa iweke mbele, Pesa mwanzo. Sisi tuna msemo wetu. Watose. Ndio, watose, maana sisi tumeshatoswa(a) Eleza muktadha wa dondoo

All posts Kiswahili Revision Questions and Answers

Maswali ya UFAHAMU na Majibu Yake

Maswali ya UFAHAMU1.  Soma taarifa ifuatayo kisha ujibu maswali. Panografia ni tendo, maandishi, picha au michoro inaoonyesha au kueleza uchi wa mtu au vitendo vya

All posts Kiswahili Revision Questions and Answers

Maswali ya Insha za kiuamilifu na Majibu Yake

Maswali ya Insha za kiuamilifu1.  Andika mahojiano baina ya mkuu wa wilaya na mwandishi wa habari kuhusu utovu wa usalama wilayani mwako.   2.  Hali ya

All posts Kiswahili Revision Questions and Answers

Maswali ya TAMTHILIA: KIFO KISIMANI: KITHAKA WA MBERIA na Majibu Yake

Maswali ya TAMTHILIA: KIFO KISIMANI: KITHAKA WA MBERIA1.  Kwa kurejelea tamthilia ya “Kifo Kisimani”, eleza jinsi utawala mbaya unavyoathiri jamii 2.  Kwa kurejelea diwani ya Mayai

All posts Kiswahili Revision Questions and Answers

Maswali ya Ufupisho na Majibu Yake

Maswali ya Ufupisho 1. Soma taarifa hii kisha ujibu maswali  Umaskini ni tatizo sugu katika jamii. Binadamu wengi hujikuta katika hali hii kwa sababu hawakubahatika kusoma.