All posts SS3 SCHEME OF WORK

2ND TERM SS3 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

ILANA ISE SAA KEJI FUN OLODUN KETA AGBA   ISE: EDE YORUBA   KILAASI: SS3   Ose Kinni  Atunyewo eko kikun lori Silebu Ede Yoruba

All posts SS3 SCHEME OF WORK

1ST TERM SS3 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

ILANA ISE SAA KIN-IN-NI   ISE: EDE YORUBA   KILAASI: S. S.3   Ose Kinni – Ede  –  Isori – Oro Oro – Ise Oriki

All posts SS2 SCHEME OF WORK

3RD TERM SS2 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

  ISE-:EDE YORUBA   CLASS: S.S.S.2 ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KETA Ose: EDE:  Aroko ti o je mo isipaya. ASA:  EkoIle LIT:  Itupale Asayan

All posts SS2 SCHEME OF WORK

2ND TERM SS2 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

  ISE: EDE YORUBA S.S.S.2 ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KEJI OSE 1.  EDE:  Aroko Onileta (Leta Gbefe ati Leta Aigbagbefe). ASA:  Isinku ni ile

All posts SS2 SCHEME OF WORK

1ST TERM SS2 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

  ILANA ISE SAA KIN-IN-NI   ISE: EDE YORUBA   KLASSI: SS 2   Ose Kinni: Ede Ankoo ati Ijeyopo Faweli ninu Ede Yoruba. Asa

All posts SS1 SCHEME OF WORK

3RD TERM SS1 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

ISE-:EDE YORUBA   CLASS: SS1 ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KETA Ose: EDE:  Isori oro;Oro Oruko: Oriki, Orisii Oruko, Ise Oro-Oruko ninu Gbolohun ASA:  Asa-

All posts SS1 SCHEME OF WORK

2ND TERM SS1 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

  SECOND TERM E-NOTE SUBJECT; YORUBA. CLASS-; SS1 ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KEJI Ose kinni- Ede-Atunyewo awon isori oro oro aropo oruko oro aropo

All posts SS1 SCHEME OF WORK

1ST TERM SS1 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

FIRST TERM E-NOTE SUBJECT: YORUBA CLASS: SS1 Ilana ise fun saa kinni Ose kinni-Ede Atunyewo awon eya ifo -Eyi ti a le fojuri ati eyi

All posts JSS3 SCHEME OF WORK

JSS3 3rd Term Yoruba Scheme of Work and Note

SAA KETA 1  Ede  Leta kiko- leta gbefe  Asa  Awon owe ile Yoruba.  Lit  Kika iwe litireso apileko ti ijoba yan 2  Ede  Aayan ogbufo.

All posts JSS3 SCHEME OF WORK

2ND TERM JSS3 YORUBA Scheme of Work and Note

ILANA ISE SAA KEJI   ISE : EDE YORUBA  KILAASI: J.S.S.3   ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KEJI 1  EDE: Ihun orisii awe gbolohun po

All posts JSS3 SCHEME OF WORK

1ST TERM JSS3 YORUBA Scheme of Work and Note

FIRST TERM E-LEARNING NOTE SUBJECT: YORUBA LANGUAGE CLASS: JSS3 1 Ede:    Atunyewo fonoloji ede Yoruba. Asa :  Isinku nile Yoruba. Litireso:  Awon ewi alohun

All posts JSS2 SCHEME OF WORK

3RD TERM JSS2 YORUBA Scheme of Work and Note

E-NOTE SAA KETA   ISE: ISE YORUBA KILAASI: J.S.S.2 1 Atunyewo ise saa keji. 2  EDE  Leta gbefe. Ohun ti leta gbefe je, awon ona

All posts JSS2 SCHEME OF WORK

2ND TERM JSS2 YORUBA Scheme of Work and Note

ISE EDE YORUBA KILAASI:JSS2 ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KEJI 1  EDE:  Atunyewo ise saa kin-in-ni  ASA:  Atunyewo ise saa kin-in-ni  LIT:  Atunyewo ise saa

All posts JSS2 SCHEME OF WORK

1ST TERM JSS2 YORUBA Scheme of Work and Note

ILANA ISE SAA KIN-IN-NI   ISE: EDE YORUBA KILAASI: JSS2   ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KIN-IN-NI 1  EDE:  Sise atunyewo fonoloji ede Yoruba.  ASA:

All posts JSS1 SCHEME OF WORK

1ST TERM JSS1 YORUBA Scheme of Work and Note

ILANA ISE SAA KIN-IN-NI   ISE EDE YORUBA   ISE: EDE YORUBA   KILAASI: JSS1   1  ÈDÈ Alifabeeti ede Yoruba Konsonanti ede Yoruba ÀSÀ