All posts SS3 SCHEME OF WORK AND NOTES

1ST TERM SS3 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

ILANA ISE SAA KIN-IN-NI ISE: EDE YORUBA   KILAASI: S. S.3 Ose Kinni – Ede  –  Isori – OroOro – IseOriki –  OrisiiAti ilo re.asa –  

All posts JSS2 SCHEME OF WORK AND NOTES

1ST TERM JSS2 YORUBA Scheme of Work and Note

ILANA ISE SAA KIN-IN-NI ISE: EDE YORUBA KILAASI: JSS2 ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KIN-IN-NI1  EDE:  Sise atunyewo fonoloji ede Yoruba.  ASA: Atunyewo awon asa to jeyo

All posts JSS2 SCHEME OF WORK AND NOTES

3RD TERM JSS2 YORUBA Scheme of Work and Note

E-NOTE SAA KETA ISE: ISE YORUBA KILAASI: J.S.S.21 Atunyewo ise saa keji.2  EDE  Leta gbefe. Ohun ti leta gbefe je, awon ona ti a le gba

All posts SS2 SCHEME OF WORK AND NOTES

3RD TERM SS2 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

 ISE-:EDE YORUBA   CLASS: S.S.S.2ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KETAOse: EDE:  Aroko ti o je mo isipaya.ASA:  EkoIleLIT:  Itupale Asayan iwe litireso ti ijoba yan.

All posts JSS1 SCHEME OF WORK AND NOTES

1ST TERM JSS1 YORUBA Scheme of Work and Note

ILANA ISE SAA KIN-IN-NI ISE EDE YORUBA ISE: EDE YORUBA   KILAASI: JSS1 1  ÈDÈ Alifabeeti ede Yoruba Konsonanti ede YorubaÀSÀ Itan isedale Yoruba: bi baba nla Yoruba

All posts JSS2 SCHEME OF WORK AND NOTES

2ND TERM JSS2 YORUBA Scheme of Work and Note

ISE EDE YORUBA KILAASI:JSS2ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KEJI1  EDE:  Atunyewo ise saa kin-in-ni  ASA:  Atunyewo ise saa kin-in-ni  LIT:  Atunyewo ise saa kin-in-ni2  EDE:

All posts SS2 SCHEME OF WORK AND NOTES

1ST TERM SS2 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

 ILANA ISE SAA KIN-IN-NI ISE: EDE YORUBA   KLASSI: SS 2 Ose Kinni:Ede Ankoo ati Ijeyopo Faweli ninu Ede Yoruba.Asa Eko ile; Imototo, Itoju ara, Ikini, Oro

All posts JSS3 SCHEME OF WORK AND NOTES

JSS3 3rd Term Yoruba Scheme of Work and Note

SAA KETA1  Ede  Leta kiko- leta gbefe  Asa  Awon owe ile Yoruba.  Lit  Kika iwe litireso apileko ti ijoba yan2  Ede  Aayan ogbufo.  Asa  itesiwaju

All posts SS1 SCHEME OF WORK AND NOTES

3RD TERM SS1 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

ISE-:EDE YORUBA   CLASS: SS1ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KETAOse:EDE:  Isori oro;Oro Oruko: Oriki, Orisii Oruko, Ise Oro-Oruko ninu GbolohunASA:  Asa- Asa Isomoloruko: Amutorunwa, abiso,

All posts SS1 SCHEME OF WORK AND NOTES

1ST TERM SS1 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

FIRST TERM E-NOTESUBJECT: YORUBA CLASS: SS1Ilana ise fun saa kinniOse kinni-EdeAtunyewo awon eya ifo-Eyi ti a le fojuri ati eyi ti a o le fojuri-Afipe

All posts SS2 SCHEME OF WORK AND NOTES

2ND TERM SS2 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

 ISE: EDE YORUBA S.S.S.2ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KEJIOSE1.  EDE:  Aroko Onileta (Leta Gbefe ati Leta Aigbagbefe).ASA:  Isinku ni ile Yoruba 1: orisii bi iku

All posts SS1 SCHEME OF WORK AND NOTES

2ND TERM SS1 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

 SECOND TERM E-NOTESUBJECT; YORUBA. CLASS-; SS1ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KEJIOse kinni- Ede-Atunyewo awon isori oro oro aropo oruko oro aropo afarajoruko oro atokun oro

All posts JSS3 SCHEME OF WORK AND NOTES

1ST TERM JSS3 YORUBA Scheme of Work and Note

FIRST TERM E-LEARNING NOTESUBJECT: YORUBA LANGUAGE CLASS: JSS31 Ede:    Atunyewo fonoloji ede Yoruba. Asa :  Isinku nile Yoruba. Litireso:  Awon ewi alohun ti o

All posts JSS3 SCHEME OF WORK AND NOTES

2ND TERM JSS3 YORUBA Scheme of Work and Note

ILANA ISE SAA KEJI  ISE : EDE YORUBA  KILAASI: J.S.S.3 ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KEJI1  EDE: Ihun orisii awe gbolohun po di odidi gbolohun.  ASA:

All posts SS3 SCHEME OF WORK AND NOTES

2ND TERM SS3 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

ILANA ISE SAA KEJI FUN OLODUN KETA AGBA ISE: EDE YORUBA   KILAASI: SS3 Ose Kinni  Atunyewo eko kikun lori Silebu Ede Yoruba Asa – Elegbejegbe tabi