All posts Kcse Notes Kiswahili Form 1 Kiswahili Form 2 Kiswahili Form 3 Kiswahili Form 4 Kiswahili O Level Notes

INSHA na ushairi wa Kiswahili Notes

Utungo unaoundwa kwa mfululizo wa sentensi zinazozungumzia jambo, tukio au kitu fulaniAina INSHA ZA KAWAIDA Insha ya PichaAmbapo mwanafunzi amepewa picha kadha na kutakiwa kutunga

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 1

Kcse Kiswahili Form 1 Notes

Kiswahili Form 1 All Notes

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 1 Kiswahili Form 2 Kiswahili Form 3 Kiswahili Form 4 Kiswahili O Level Notes

MWONGOZO WA KIGOGO MASWALI NA MAJIBU PDF

  mwongozo wa kigogo maswali na majibu MTIRIRIKO; ONYESHO LA KWANZA. TENDO LA KWANZA.Ni katika karakana ya soko la Chapakazi,Sudi, Boza na Kombe wanafanya kazi ya

All posts Kiswahili Revision Questions and Answers

Maswali ya Matumizi ya lugha na Majibu Yake

Maswali ya Matumizi ya lugha1. (a) Badilisha sentensi ifuatayo iwe mazoea kwa kutumia kirejeshi “O“  Mtoto anayelia huchapwa  (b) Andika kinyume    Wavulana watatu wanaingia

All posts Kiswahili Revision Questions and Answers

Maswali ya UFAHAMU na Majibu Yake

Maswali ya UFAHAMU1.  Soma taarifa ifuatayo kisha ujibu maswali. Panografia ni tendo, maandishi, picha au michoro inaoonyesha au kueleza uchi wa mtu au vitendo vya

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 1

Kiswahili Form 1 All Notes

Ngeli ya KUKu; Ngeli hii hujumuisha nomino zinazotokana na vitenzi. Aghalabu nomino hizi hurejelewa kama nomino-kitenzi na huchukuwa kiambishi ku cha upatanisho wa kisarufi. Mfano;Kukwea

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 1 Kiswahili Form 2 Kiswahili Form 3 Kiswahili Form 4 Kiswahili O Level Notes

UCHAMBUZI na MWONGOZO WA RIWAYA YA CHOZI LA HERI SURA ZOTE, MAUDHUI,NK

 MWONGOZO WA CHOZI LA HERI. 1. NAMNA YA KUUTUMIA MWONGOZOHUU wa kuyajibu maswali atakayo ulizwa na mtahini katika mitihani ya karatasi ya 3 tatuShukraniMwandishi Mwongozo

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 1 Kiswahili Form 2 Kiswahili Form 3 Kiswahili Form 4 Kiswahili O Level Notes

MWONGOZO WA RIWAYA YA KIDAGAA KIMEMWOZEA + MASWALI NA MAJIBU

MWONGOZO WA KIDAGAA KIMEMWOZEA. KIDAGAAA KIMEMWOZEA-UTANGULIZI “Kidagaa Kimemwozea” ni kitabu chenye jalada jeusi iliyorembeshwa kwa picha ya mwanamwali mmoja mrembo aliyekuwa akidondoshwa na machozi. Riwaya hii