All posts Kcse Notes Kiswahili Kiswahili Notes KISWAHILI PAST PAPERS

Kcse, Mwongozo wa kujibu maswali ya fasihi

· INSHA na ushairi wa Kiswahili Notes · UCHAMBUZI na MWONGOZO WA RIWAYA YA CHOZI LA HERI SURA ZOTE, MAUDHUI,NK · UCHAMBUZI/MWONGOZO WA RIWAYA YA

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 4

Kcse Kiswahili Form 4 Notes, Kidato cha nne

Kiswahili Form 4 All Notes, Kidato cha nne

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 2

Kcse Kiswahili Form 2 Notes

Kiswahili Form 2 All Notes

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 1

Kcse Kiswahili Form 1 Notes

Kiswahili Form 1 All Notes

All posts Kiswahili Revision Questions and Answers

Maswali ya Isimu Jamii na Majibu Yake

Maswali ya Isimu Jamii   1.  Saidi : Hallo…………Hallo….Huyo ni Bw. Mohamed? Mohamed  : Ndio…uko wapi… Saidi : Shuleni…sasa…ulinifikishia ujumbe? Mohamed  : La. Parade ilikuwa

All posts Kiswahili Revision Questions and Answers

Maswali ya Matumizi ya lugha na Majibu Yake

Maswali ya Matumizi ya lugha 1. (a) Badilisha sentensi ifuatayo iwe mazoea kwa kutumia kirejeshi “O“  Mtoto anayelia huchapwa  (b) Andika kinyume    Wavulana watatu

All posts Kiswahili Revision Questions and Answers

Maswali ya UFAHAMU na Majibu Yake

Maswali ya UFAHAMU 1.  Soma taarifa ifuatayo kisha ujibu maswali. Panografia ni tendo, maandishi, picha au michoro inaoonyesha au kueleza uchi wa mtu au vitendo

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 1 Kiswahili Form 2 Kiswahili Form 3 Kiswahili Form 4 Kiswahili Notes

INSHA na ushairi wa Kiswahili Notes

Utungo unaoundwa kwa mfululizo wa sentensi zinazozungumzia jambo, tukio au kitu fulani Aina INSHA ZA KAWAIDA Insha ya Picha Ambapo mwanafunzi amepewa picha kadha na

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 1 Kiswahili Form 2 Kiswahili Form 3 Kiswahili Form 4 Kiswahili Notes

UCHAMBUZI na MWONGOZO WA RIWAYA YA CHOZI LA HERI SURA ZOTE, MAUDHUI,NK

  MWONGOZO WA CHOZI LA HERI. 1. NAMNA YA KUUTUMIA MWONGOZOHUU wa kuyajibu maswali atakayo ulizwa na mtahini katika mitihani ya karatasi ya 3 tatu

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 1 Kiswahili Form 2 Kiswahili Form 3 Kiswahili Form 4 Kiswahili Notes

UCHAMBUZI/MWONGOZO WA RIWAYA YA TUMBO LISILOSHIBA (Maswali na majibu)

  1. TUMBO LISILOSHIBA   Historia ya Mwandishi.   Hadithi hii imeandikwa na Prof. Said Mohammed, mwandishi mtajika ambaye amewahi pia kuandika vitabu vingine vitajika

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 1 Kiswahili Form 2 Kiswahili Form 3 Kiswahili Form 4 Kiswahili Notes

MWONGOZO WA RIWAYA YA KIDAGAA KIMEMWOZEA + MASWALI NA MAJIBU

MWONGOZO WA KIDAGAA KIMEMWOZEA. KIDAGAAA KIMEMWOZEA -UTANGULIZI   “Kidagaa Kimemwozea” ni kitabu chenye jalada jeusi iliyorembeshwa kwa picha ya mwanamwali mmoja mrembo aliyekuwa akidondoshwa na

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 1 Kiswahili Form 2 Kiswahili Form 3 Kiswahili Form 4 Kiswahili Notes

MWONGOZO WA KIGOGO MASWALI NA MAJIBU PDF

  mwongozo wa kigogo maswali na majibu MTIRIRIKO; ONYESHO LA KWANZA.   TENDO LA KWANZA. Ni katika karakana ya soko la Chapakazi,Sudi, Boza na Kombe

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 4

Kiswahili Form 4 All Notes, Kidato cha nne

Form 4 KiswahiliMAANA NA UMUHIMU WA LUGHAmaana ShabahaKufikia mwisho wa kipindi, unatarajiwa kuwa na uwezo wa: Kufafanua maana ya katiba na sheria. Kutaja baadhi ya

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 2

Kiswahili Form 2 All Notes

UTANGULIZI Katika somo hili la matamshi, tutashughulikia vitate na vitanza ndimi.Vitate ni maneno yanayotatiza kimatamshi.Utatanishi huu unatokana na; kukaribiana kimatamshi kwa sauti fulani.Mfano. posa –poza.

All posts Kcse Notes Kiswahili Form 1

Kiswahili Form 1 All Notes

Ngeli ya KU Ku; Ngeli hii hujumuisha nomino zinazotokana na vitenzi. Aghalabu nomino hizi hurejelewa kama nomino-kitenzi na huchukuwa kiambishi ku cha upatanisho wa kisarufi.