All posts SS3 SCHEME OF WORK AND NOTES

1ST TERM SS3 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

ILANA ISE SAA KIN-IN-NI ISE: EDE YORUBA   KILAASI: S. S.3 Ose Kinni – Ede  –  Isori – OroOro – IseOriki –  OrisiiAti ilo re.asa –  

All posts JSS2 SCHEME OF WORK AND NOTES

1ST TERM JSS2 YORUBA Scheme of Work and Note

ILANA ISE SAA KIN-IN-NI ISE: EDE YORUBA KILAASI: JSS2 ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KIN-IN-NI1  EDE:  Sise atunyewo fonoloji ede Yoruba.  ASA: Atunyewo awon asa to jeyo

All posts JSS2 SCHEME OF WORK AND NOTES

3RD TERM JSS2 YORUBA Scheme of Work and Note

E-NOTE SAA KETA ISE: ISE YORUBA KILAASI: J.S.S.21 Atunyewo ise saa keji.2  EDE  Leta gbefe. Ohun ti leta gbefe je, awon ona ti a le gba

All posts SS2 SCHEME OF WORK AND NOTES

3RD TERM SS2 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

 ISE-:EDE YORUBA   CLASS: S.S.S.2ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KETAOse: EDE:  Aroko ti o je mo isipaya.ASA:  EkoIleLIT:  Itupale Asayan iwe litireso ti ijoba yan.

All posts JSS1 SCHEME OF WORK AND NOTES

1ST TERM JSS1 YORUBA Scheme of Work and Note

ILANA ISE SAA KIN-IN-NI ISE EDE YORUBA ISE: EDE YORUBA   KILAASI: JSS1 1  ÈDÈ Alifabeeti ede Yoruba Konsonanti ede YorubaÀSÀ Itan isedale Yoruba: bi baba nla Yoruba

All posts JSS2 SCHEME OF WORK AND NOTES

2ND TERM JSS2 YORUBA Scheme of Work and Note

ISE EDE YORUBA KILAASI:JSS2ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KEJI1  EDE:  Atunyewo ise saa kin-in-ni  ASA:  Atunyewo ise saa kin-in-ni  LIT:  Atunyewo ise saa kin-in-ni2  EDE:

All posts SS2 SCHEME OF WORK AND NOTES

1ST TERM SS2 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE

 ILANA ISE SAA KIN-IN-NI ISE: EDE YORUBA   KLASSI: SS 2 Ose Kinni:Ede Ankoo ati Ijeyopo Faweli ninu Ede Yoruba.Asa Eko ile; Imototo, Itoju ara, Ikini, Oro

All posts JSS3 SCHEME OF WORK AND NOTES

JSS3 3rd Term Yoruba Scheme of Work and Note

SAA KETA1  Ede  Leta kiko- leta gbefe  Asa  Awon owe ile Yoruba.  Lit  Kika iwe litireso apileko ti ijoba yan2  Ede  Aayan ogbufo.  Asa  itesiwaju